Няма – ще кажат двете спорещи страни  и всяка ще доказва и аргументира своята позиция, своята истина. През последните два месеца на страниците на вестника излязоха три материала по този въпрос. Редакцията е готова да предостави място и на други желаещи, за да разберат читателите различните мнения. В този брой ще прочетете как протече общото редовно отчетно събрание. Няма да стигнат осемте страници, за да опишем всичко, което се каза и прочете. В пълния им вид /ако ни бъдат предоставени!/ ще публикуваме заключенията от проверките на Районната прокуратура и на Националната агенция по приходите, които текат в момента, веднага щом приключат. Какво ли би казал Зарко Коцев – създателят на читалището, един човек с чисти помисли, посветил живота си за духовното израстване на свогенци?

Събранието – арена на двубой между факти, догадки, „чуто-видяно” и констатации


Редовното общо отчетно събрание на Народно читалище „Градище 1907” на 9 март, което бе открито от неговия председател Анита Радкова, започна привидно спокойно. И само непосветените, а те вероятно са били единици, не усетиха стаеното напрежение, което чакаше последната точка от дневния ред, за да избухне с пълна сила. В залата присъстваха 177 от общо 295 членове на читалището, кметът на общината, общински съветници, бивши и настоящи служители на читалището и самодейци.

Цвета Порязова

Съгласно правилата бяха избрани комисии по пълномощията, по отчетните материали, по бюджета, както и квестори. Събранието бе ръководено от Христо Христов – зам.-председател на читалището.
Отчетният доклад бе прочетен от  Анка Петрова – член на настоятелството, в който по малко нетрадиционен, но пунктоален начин бе очертана работата през 2010 г. в различните направления – художествено творчество, школи и състави, библиотечна и краеведска дейност, взаимодействие с РЕКИЦ, училища и медии, усъвършенстване на базата и др.
Изслушани бяха и отчетът на проверителната комисия , проектопрограмата за работа на читалището през 2011 г. и проектът за бюджета. Секретарят на читалището  Бисерка Димитрова  запозна присъстващите  с пълния текст на подписката на група граждани,предизвикала последвалите брожения и намесата на прокуратурата и други органи. Тя е депозирана в Министерството на културата, областната администрация – комисия по образование, култура, вероизповедание и читалищни дейности и ОбС – Своге, който създаде специално комисия по случая.
След това тя прочете и отговора на читалищното настоятелство на повдигнатите обвинения.
ПОСЛЕДВАЛИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ВЗРИВИХА ЗАЛАТА,
в която видимо се очертаха две групи,   аплодиращи едно или друго изказване.
ЛЮДМИЛ СТРАШИМИРОВ  нарече възникналата ситуация игра и отправи персонално обвинение към един местен автор за некоректност при ползването на снимки от личния му архив. ”Не трябва да има брожения – завърши той,- защото читалището е на всички хора, независимо от коя партия са”.
С персонално обвинение към Бисерка Димитрова се обърна ИВА МИТРОВА, като представител на инициативния комитет за набиране на средства за животоспасяваща операция на наша съгражданка.”Имахме многократно отказване от нейна страна да ни бъде предоставена зала за благотворителния концерт,тя спъваше  работата ни на всяка крачка”.
МАЯ МАНОЛОВА – ТАШУНОВА – художествен ръководител на ансамбъл „Младост”,  зададе към настоятелството въпроси, свързани с устава на читалището – разпределянето на длъжностите председател, зам.-председател и членове и дали се получават някакви доходи за това.
МАРИЕТА ЛЮБЕНОВА– участник в бившия театрален състав, сподели мнение, че Бисерка Димитрова е чудесен творец, но пожела подробности за това кои са настоящите школи и състави към читалището.
ВАСИЛКА ИСАЕВА – дългогодишен служител  и секретар на читалище „Градище” заяви: „Отговорите на настоятелството във връзка с подписката са заблуждаващи  обществеността и членовете. Тя не е насочена срещу читалището, а в негова защита. Инициирана е от двама човека, които не се подписаха, а в състава на останалите 20, които се подписаха, няма политическа окраска. Няма политика в съдържанието. Те не се уплашиха да се подпишат, добре познават отвътре работата на читалището и най-важното – повече са давали, а по-малко са получавали.
Те станаха изразители на мнението на поне стотина стари читалищни дейци, самодейци, художествени ръководители, наематели и бивши и настоящи щатни работници на Общината и читалището”.
Г-жа Исаева отправи конкретни обвинения и подчерта, че този текст се е появил след почти едногодишни разговори, проучване на документи, а не в навечерието на изборите и че всички събития след появата му в публичното пространство потвърждавали правотата на констатациите. Според нея свогенското читалище отстъпва по дейност на селските читалища, разполага с десетократно повече средства, щатен персонал и потенциални участници в дейността.
СЛАВКА АНГЕЛОВА  от групата за автентичен фолклор изрази становище, че постиженията на певиците се дължат  на тяхната ръководителка Снежана Борисова и че отношението и помощта от ръководството на читалището са недостатъчни. ”Което си ми е на душата ще го кажа, ако искате не ме взимайте повече в това читалище” – приключи емоционално тя.
Съветникът  ЖОРО ЦВЕТКОВ прочете доклада на комисията към Общинския съвет, която имаше за  задача проверка на стопанисването на общински имоти, предоставени за ползване на читалище „Градище 1907” и изразходването на предоставените бюджетни средства.
„Този доклад не е пълен – каза той. – Не можахме да направим пълен доклад за дейността на читалището поради една – единствена причина – на нас не ни се представиха документите за 2008, 2009 и 2010 г.” В доклада се казва, че „не се издават редовно отчетни документи за заплащане от страна на наематели на разходи за ел.енергия, отопление, вода, както и т.н. спонсорски средства”. Поисканата справка за това не била дадена от читалището.Според комисията има извънредно големи разходи за заплати, за почистващи препарати и телефони, нисък размер на разходите за печелившата дейност на читалището – художествени състави, библиотека и др.
В нарушение на Закона за читалищата според комисията в сградата е разположен нощен клуб. „Въз основа на тези изводи – се казва в заключението -предлагаме на ОбС да вземе следното решение: Препоръчва на Община Своге договорите за наем и търговски площи в сградата, предоставени на читалище „Градище 1907”, да бъдат сключвани от Общината, а постъпилите суми след това да бъдат предоставени на читалището. Препоръчва на читалище „Градище” оптимизиране разходите за административни заплати и за издръжка за сметка на увеличаване на разходите за художествена дейност и библиотеката. Препоръчва на кмета на община Своге изваждането от сградния фонд на помещението за нощен клуб и провеждане на търг за отдаване под наем по предвидения законов ред.”
ХРИСТО ХРИСТОВ в отговор на изказванията подчерта, че спорът, който върви от година, не трябва да се води на този език, с такъв подход и на такова място.
Поставят се според него явно тенденциозни въпроси. „Не са дадени 2 справки – за 2008 и 2009 г. за държавната субсидия. Тя се проверява само  от Сметната палата, чакахме писмо и щяхме да я дадем. Очаквахме  комисията веднъж да седне очи в очи с нас и да коментираме.
Поемаме ангажимент, ако има нарушения на наши служители, в това число и членове на настоятелството, да се търси най-строга отговорност. Но в същото време ще трябва да търсим отговорност и за клеветничество”. Той покани комисията да отиде в читалището и да й се предоставят документи за спонсорството и отговори на зададен въпрос,че настоятелството не получава заплати.Припомни, че за дискотеката е гласувал ОбС.
БИСЕРКА ДИМИТРОВА също отговори на  част от въпросите към нея. Обясни, че  за благотворителния концерт не е могло  да бъде отоплен салонът, че  читалището е помогнало за направата на мултимедия и за озвучаване на концерта. Тя сподели, че виден местен бизнесмен я е посетил и я посъветвал да подаде оставка или да напусне доброволно, защото в противен случай проверките и психологическите атаки щели да продължат.
”Когато сезираните до момента компетентни органи излязат със становище по течащите проверки и ако докажат  моята вина ще понеса цялата отговорност  заяви г-жа Димитрова. – Не приемам този „приятелски” съвет, защото зад него и зад всичко, което се случва в последните месеци в читалището, не прозира ни най-малка загриженост за културата и духовността в този град, няма мисъл за читалището като културна институция. Има единствено и само неморално надскачане на политически сенки”.
Съветникът ИЛИЯН МЛАДЕНОВ обясни,че е отишъл във връзка с проверката, като член на комисията и постави въпрос, зададен му от граждани, защо е ограничен достъпът за записване на нови членове на читалището и защо 7-дневния период за оповестяване на събранието е включвал 4-те почивни дни. Според него това деление на „нас и вас” е погрешно, защото читалището е едно и за всички жители на Своге.
Декларира, че не става въпрос за никакви политически пристрастия. Спомена, че в доклад на зам. кмета по култура е упоменато, че читалището в града е със затихващи функции. „Мисля, че всеки от нас има желание читалището да работи по-добре” – завърши той.
Г-н Христов отговори, че всеки, който желае, може да стане член на читалището. Каза също, че е могло събранието да се направи и по-рано, но е трябвало да се подготви огромна документация за проверка от НАП от 1989 г. досега. „Нека да не политизираме читалището” – призова  отново той.
След това с явно гласуване бяха приети отчетите и предложените проекти за работа през 2011 г. и за бюджет  за тази година. Предложено бе събранието да вземе две решения – задължава читалищното настоятелство да вземе пред вид направените предложения и да ги включи в плана за бъдещата си работа  и второто – след приключване на проверките ръководството да направи предложение за търсене на отговорност.

1 коментар

  1. ZDRAVEI SVOGE.Mnogo sajelqvam ,no ot mnogo godini ne ji-veq v Svoge.No sledq vsi4ko koeto se slu4va v grada.No nai-mnogo sajelqvam za hubavo 4ITALISTE,koeto mnogo godini se stroi,no v momenta mnogo zle se stopanisva.Tova nastoqtelsvo i nai ve4e sekretarq na 4italisteto sa vinivni za tova.Dobre 4e pone ima ritoalna zala ta tazi 4ast dobre izglej ot vatre.Predi edna godina vlqzoh v zalata za repeticiq na tancovite sastavi-da-mnogo e hubava za 20godini edin remont.No kadee tancoviq ansanbal ot predi 20godini.Koito imace svoqta istoriq i zasto tazi iztoriq nikade ne se spomenava.SEKREDARQ smeni rakovoditalq ,koito s godini rakovodese nai-golqmiq Ansanbal-v SOFIISKA OBLAST I po4elese nagradi za SVOGE.TAZI I MNOGO DRUGI POSTIJENIQ SA ZABRAVENI.