Сесията на 17 февруари беше най-важната за годината, защото Общинският съвет трябваше да обсъди и приеме бюджет 2011. Затова и зам.-председателят Ерофим Гигов при откриването й призова съветниците при разискванията да проявят позитивизъм, диалогичност и да поставят въпросите по принцип.
20 от общо 26-те точки от дневния ред бяха посветени на новия бюджет. Доста от тях предизвикаха различни мнения, дори се наложи прегласуване. Приети бяха предложената структура, числеността и фонд „Работна заплата” на общинската администрация, структурните звена и дейностите към нея. Утвърдиха се приоритетите, по които ще се изразходват постъпилите по бюджета средства.
При определяне на  сумите за издръжка на Общинския съвет и обществения посредник Александър Манолов предложи от името на групата на БСП решението да се раздели на две точки,като не се гласуват такива средства за омбудсман. Последваха възражения , че в края на м.г. е взето решение да се направи нов конкурс за обществен защитник в рамките на 3 месеца и предложението му не бе прието. Така в бюджета за издръжката на ОбС се предвиждат 72 748 лв., а на обществения посредник – 18 028 лв.
Разходите за представителни цели на кмета на общината ще са 15 хил. лв., а за председателя на ОбС – 3500. Взето бе решение предвидените за кметовете на кметства и кметските наместници 10 хил. лв. да се разпределят по 200 лв., а остатъкът от 4 хил.лв. да се раздели между големите кметства.
Орязани неколкократно бяха средствата за ФК „Спортист”. Субсидията за туристическото дружество и  планинската спасителна служба ще бъде по 2 хил.лв.
Утвърден бе списък на служителите,които имат право на транспортни разходи през годината.
За подпомагане на РУ „Полиция” са предвидени 3600 лв. Не се гласува предложението на съветника Венцислав Младенов да се увеличат тези помощи, които се използват за закупуване на гориво, със 150 лв. месечно. За пенсионерските клубове пък са предвидени общо 6 хил. лв.
След много дебати се промениха малко предвидените суми за честването на годишнини и празници. Така за Деня на Европа ще се отпуснат от бюджета 500 лв., за Тодоровден в Зимевица – 2 хил.,за празниците в Бов – 3 хил., в Церово – 1500, Искрец -3 хил., за празника на града – 2 хил. лв., за манастира „Седемте престола” – 2 хил.
Във връзка с подпомагане разходите за погребения на гражданите, адресно регистрирани на територията на общината, се взе решение за Своге тази сума да е 83,76 лв,  за общината – 52,12 лв. , а за социално слабите се поемат и разходите за превоз на покойника.
При обсъждането на поименното разпределение  зам.-кметът Пею Стоянов обоснова  предложението и подчерта, че то е на база предложенията на кметовете. Васил Анков съобщи, че има жалба от жители на кв. Дренов за включване за строителство на ул. „Н. Вапцаров”. Отговори кметът Емил Атанасов като припомни, че тази и друга улици са включени в проекта за водния цикъл на града. Не е основателно сега да се асфалтират, защото предстои там да се правят първо канализация и водопровод. Същото се отнася и за кв. Джиджовица, и за Свидня. Засега  ул. „Вапцаров” само ще се насипе. ОбС гласува предложеното поименно разпределение.
След продължителните дебати по тези и другите точки, свързани с приемането на бюджета, ОбС прие общия му размер по прихода и разхода по пълна бюджетна класификация в размер на 8 720 798 лв.  Общото мнение бе, че трябва да се търсят начини за увеличаване на приходите, а Асен Симов призова колегите си за активност при набирането на средства. Ако всеки от тях намери по 2 хил.лв. на месец, бюджетът ще се увеличи с 400 хил.лв., изчисли той.
Кметът на общината честити на ОбС  приемането на бюджета и се спря на два  момента, които смята за важни – формирането му и очакванията от него.         – Наистина, в условия на криза ние също сме се водили към свиване на разходите. На всеки му се иска да подпомагаме културата, спорта, издръжката на пенсонерските клубове, но имаме приоритети и се водим от тях при изпълнението на бюджета. Смятам че справедливо сме отделили средства за най-важните звена в общината. Оценявам, че те са изключително малко, затова ще се опитаме да изпълним  така предложения и гласуван бюджет. А ако имаме възможност за увеличаване на средствата и за актуализация на полугодието повече от предложенията, направени на сесията, ще могат да се удовлетворят.
Той адмирира предложението за обсъждане на общинските фирми и търговски дружества и каза,че в условията на криза ползването на дивиденти  е от значение. Накрая благодари на съветниците, че са се обединили  и е постигнат консенсус за приемането на бюджета.

1 коментар

  1. Пак няма пари за изграждане на водопровод в горната част на махала Коньовци-Букет. 21 година откакт плащаме данъци на общината и нямаме нито път, нито осветление по калния изровен коловоз по който се добираме до дома , нито сметоизвозване, нито водопровод. Ние сме от ония, споменати в европейския доклад, които нямат баня в къщите си защото нямат вода и пикаят на двора. Отсечката от асфалта до горе е не повече от 300м. Още колко години ще трябва да чакаме? Или както си събрахме пари навремето и си купихме ел.стълбове за да ни включат електричество с промелив ток,който сега плащаме по цени за нормален ток ще трябва да събереме пари и за водопровод и път. Защо тогава да плащаме данъци? Нямало пари! Къде са нашите пари от внесените данъци през тези 21 години? Нищо не се промени. Живееме като аборигени.