Тази година той е с 230 хил. лв. по-малък от миналогодишния. Свиване на разходите, повишаване на събираемостта на данъците, осигуряване на нови приходоизточници, проекти по европейските програми – това са част от  посочените пътища за изпълнението му.

На 10 февруари бе направено обществено обсъждане на проекта на общинския бюджет за 2011 г. Присъстваха кметове, представители на образованието и културата, на обществените организации, на хотелиерския и туристически бизнес.
Кметът на общината Емил Атанасов направи обстоен анализ на предложените в проектобюджета цифри, като обоснова подхода за формирането му. „ Тази година – каза той- бюджетът е още по-малък от миналогодишния. Средствата не са достатъчни и ще бъде много трудно изпълнението му в тази финансова рамка.  Това налага свиване на разходите и активни действия за повишаване  събираемостта на приходите, както и осигуряване на нови приходоизточници. Европейските проекти и програми са още една добра възможност”.
В обсъжданията взеха участие Анелия Стоянова -главен счетоводител на Общината, инж. Пею Стоянов – зам.-кмет, Надя Божилова и Петър Ненков – представители на туристическия бизнес,Искрен Георгиев – кмет на Вл. Тричков, съветникът Асен Симов, Милка Георгиева – председател на клуб „Доверие”, Илия Вачев – председател на общинската организация на пенсионерите, Нина Иванова от читалище „Светлина” Гара Бов, Снежана Костадинова – клуб „Искри” Искрец.
Накрая кметът Емил Атанасов  благодари за активното участие  в обсъждането на проекта. Той изрази  надеждата си, че с приемането от   Общинския съвет на предложения  бюджет, макар и по-малък в сравнение с миналогодишния,   ще се осигурят  реални условия за нормално функциониране и развитие на общината.
За съжаление, в залата нямаше  достатъчно граждани, обикновени данъкоплатци, които явно не проявяват интерес към бюджета.