Г-жо Илиева, детската градина „Александър Вутимски“ отвори врати след двумесечния престой на 26 май. Как започнахте работа, дойдоха ли всички деца, чиито родители бяха дали заявка и кое е новото?
– На 26 май дойдоха 19 от 102 деца в градината и 2 от 19 деца в яслата. Както навсякъде имаше повече заявления от родителите, но явно те бяха намерили друг вариант. Подходиха много предпазливо, защото в призивите и на образователното, и на здравното министерство препоръката бе там, където има възрастен човек в семейството, той да се грижи за детето.

Написани са специални листовки за родителите, за да се запознаят с новите правила. Промените в Правилника за дейността в детската градина и съобщенията са изнесени на таблото на входа, а също и менюто – така че родителите да са информирани.
Полека – лека те започнаха да се освобождават от притесненията, свързани с коронавирусната инфекция и на 15 юни вече има 43 деца в детската градина и 7 в яслата . Хората разчитат на това, че тук се прилагат стриктно всички мерки, свързани с неразпространението на COVID– 19.

Реално обаче ние не сме застраховани от това, защото не знаем децата и родителите какви контакти имат извън градината. Основното, на което разчитаме, е съвестта на родителите. Първо – да водят при нас децата здрави. Факт е, че ги приехме след 3 м. отсъствие без съответните изследвания и дори без медицински преглед, че не са контактни със заразно болен.

Румяна Илиева – директор на Детска градина „Александър Вутимски“

– Как започва и протича един ден в детската градина?
– Започва и протича съвсем нормално. Новото е, че абсолютно се ограничи достъпът в сградата за родителите, които преди пандемията имаха привилегията да качват децата до гардеробните. Сега е направен часови график за прием на групите. Всеки колега очаква децата на входа, има възможност да се информира за състоянието им преди да ги приеме. Разбира се, правят се и малки изключения, например родители с 2 деца в градината избират в кой часови график да водят и двете. След обяд при издаването им всеки родител звъни по домофона на съответната група и помощник-възпитателят ги предава на близките им.

През деня се стремим повечето време нашите възпитаници да бъдат на открито. За съжаление времето не винаги позволява това, но сме изтеглили с половин час по-рано даването на подкрепителния плод, за да могат да бъдат изведени навън най-късно в 9,30 ч. След закуската следобед децата веднага се извеждат на двора.
През деня се организират подвижни игри, игри по интереси.

– Спазват ли се изискванията за „трите Д“ – дезинфекция, дисциплина и дистанция и доколко е възможна дистанцията?
– Дистанцията е въпрос на дисциплина. Стремим се да спазваме дистанция от родителите, те също и във всичките ни разписани правила е наблегнато на това. Когато групите са на двора всяка от тях си има своя площадка. Това е малко относително, защото имаме братя и сестри в различни групи, които в къщи са заедно. Осигурена е дезинфекцията 4-5 пъти дневно на всички повърхности – мебели и подове с препарати на хлорна основа и на дръжките на вратите и парапетите – на спиртна основа.

Радващото за нас е, че очаквахме след като децата не са идвали в градината толкова време и са поставени в по-различни условия при приемане, да има трудни раздели сутрин, но това не се случи. Приятно бяхме изненадани, че за 3 месеца те са пораснали не само на ръст и демонстрират, че детската градина им е липсвала.

– Наложиха ли се някакви промени в графика за персонала? Още повече, че децата са по-малко на брой…
– Няма промяна засега. Ще мислим по този въпрос и за ползването на отпуск от персонала през следващите месеци. Няма как да функционира една група с минимален брой деца и ще се наложи сливането им, но това ще стане по етажи – те имат общ офис, общ помощник-възпитател и отново остават в един затворен кръг от хора, които ги обслужват. Не очаквам особено увеличение на децата. Направихме си мониторинг в началото и сме наясно колко от тях няма да се върнат до края на лятото.

– Ще има ли лятна ваканция както друга година?
– Според нас не би трябвало да има. Но в края на август може би ще е добре за една седмица поне градината да бъде затворена, за да се направи основно почистване и дезинфекция, въпреки че те са текущи и в момента. Все пак трябва да сме подготвени за новата учебна година.

В момента и в следващите месеци работим и ще работим само с приетите за 2019/2020 учебна година деца, което предполага, че през септември, ако обстановката е спокойна, ще трябва да направим много интензивен прием. И хората го очакват, а и ние трябва да попълним подготвителната група, която отива в първи клас, както и групата на детската ясла, голяма част от която вече ще е в първа група.

– Готови ли сте за появата на извънредна ситуация в градината?
– Готови сме. Има правила как да реагираме, кой да бъде информиран. Целият ни екип смята, че родителите трябва да бъдат много добре запознати и затова направихме листовки за всеки. Въпрос на съвест е тези правила да се спазват, а родителите трябва да са особено заинтересовани от това, защото децата им пребивават при нас 8-10 часа. Надявам се на коректно отношение от тяхна страна.
Всички сме с надежда всичко постепенно да се нормализира.