Нови, четирикратно по-ниски цени за публикуване на некролози, поздравления и честитки

Редакцията на в. „Своге7” уведомява своите читатели, че могат да публикуват  некролози, както и поздравления, честитки и съобщения /може и със снимки/ по повод лични и семейни празници –  рождени и именни дни, кръгли годишнини от сключването на брак, сватби, раждания на деца и др. Заплащането е в квадратни сантиметри, съобразно тарифата, която публикуваме в почти всеки брой.
За да бъдат публикувани във всеки следващ брой желателно е материалите да бъдат подавани до петък /включително/ предишната седмица, особено ако са по-обемни или най-късно до понеделник сутринта след предварителна уговорка по телефона. Изключение се прави за некролозите, които могат да се изпратят не по-късно до понеделник  вечерта след предварително уточнение по телефона. Това изискване е свързано с факта, че вестникът се приключва редакционно до този срок. След това се подава за печат, който се извършва в София. Всеки материал, получен след това, ще бъде публикуван в броя след една седмица.
Редакцията приема материали и снимки и в хартиен вариант, но за удобство и на двете страни за предпочитане е да се изпращат на e-mail. Малките обяви се подават чрез талона във вестника.