На 8 февруари в  Желен се състоя неофициална среща   с Иън Уинклес – създател на сдружение „Тринога”. Той работи по проекти в различни страни на Европа – Франция, Германия, Англия, свързани с устойчивото развитие на селищата. В разговора   участваха Кирил Иванов – член на управителния съвет на сдружение „Искърски пролом”, Данчо Христов – председател на Местната инициативна група, кметът на селото Николай Пешев и кметският наместник на Губислав Николай Гелев, членове на сдружение „Тринога”.

На среща в Желен основателят на сдружение “Тринога” Иън Уинклес предложи идеи за развитие на туризма.

Г-н Уинклес представи  сдружението и задачите, по които работи в момента. „Желен е част от много по-обширен проект, който в България е свързан с туристическите пътеки Е3 и Е4. Едната от тях –  Ком – Емине минава в този район, а мястото, където се събират е връх Издремец.  Става въпрос за екологичен проект, свързан с туризма. Част от тези проекти са самофинансиращи се, Европа също е много отворена към такива идеи, защото финансирайки подобен проект се прави стъпка напред за устойчивото развитие на селищата”.
Той подчерта, че ако всички неправителствени организации в общината обединят усилията си, могат да се привлекат тук много посетители, които  ще донесат допълнителни приходи. По-нататък в разговора бе разменена информация за  обектите в селищата на общината, разположени край пътеката Е3, които представляват интерес за туристите. Гостът бе запознат и с работата на неправителствените организации в общината по обсъжданата тема.
В края на срещата се стигна до идеята за съвместното написване на малък експериментален проект и бяха посочени първите стъпки за  евентуалното му реализиране.  Данчо Христов изрази мнението си, че най-реалното, което би се одобрило и от Министерството на околната среда и водите, е рехабилитацията на туристическата пътека в частта й от Петрохан до Мургаш, която минава през община Своге.
В заключение г-н Уинклес подчерта, че за такива проекти, свързани с биоразнообразието и влиянието на природните дадености, са предвидени 38 млн. лева.  „Аз съм доволен от този разговор – завърши той. – Виждам, че имате  добри намерения. Сега трябва да работим заедно, за да трансформираме идеите в реалност”.