едно интервю на Цвета Порязова

– Г- н Симов, Вие сте един от най-активните общински съветници. Как бихте оценили участието на колегите си в работата на ОбС? Не е тайна, че в „местния парламент” има хора, които нито веднъж не са изразили явно мнението си  по обсъжданите проблеми… Да не говорим за това колко съветници са внесли свое предложение за обсъждане.

– Мандатът на настоящия Общински съвет е към своя край.Смея да твърдя, че въпреки многобройните скандали, които съпътстваха работата му, това беше един работещ ,,местен парламент’’. Това се обуславяше и от съотношението на представените в него на партийна основа общински съветници.  Наблюдава се една еволюция в работата на всеки нов Общински съвет от години насам. Отдавам го преди всичко на това, че все повече общински съветници осъзнават своята роля,  че наистина от тях самите, от внесените от тях предложения и от  взетите от тях решения зависи развитието на общината.
В настоящия Общински съвет има много колеги, които вземат активно участие в своите комисии, но по време на сесии не са активни.Това бих го отчел повече като стил на поведение, а не като некомпетентност. И тук искам да оспоря една теза, изразена от мой колега в предишния брой на вестника, че в Общинския съвет се прави политика. Не, всичко, което се случва в Общинския съвет, е в резултат от направената преди това политика.

– Комисията, чиито председател сте, излиза със становища по важни за устройството на територията и транспорта проблеми. Как постигате единодушие по предложените решения и винаги ли става това? Случва се на заседания на всяка от комисиите да се стига до едно общо мнение, а на сесията след това въпросът да зацикли. Тогава се демонстрира някаква партийна принадлежност или нещата не са догледани?
– Комисията с най-много проведени заседания е именно комисията по устройство на територията и транспорт, чийто председател съм. Това разбира се е нормално и не е прецедент само в този Общински съвет.
По закон всички преписки с изменения на подробните устройствени планове на населените места, както и поименните списъци със строителните обекти трябва да минават през тази комисия,след което да бъдат гласувани от Общинския съвет.

И тук е мястото  да изкажа благодарност на колегите от Техническа служба в Общината и на главния архитект, които подготвят  тези предложения  професионално. Членовете на моята комисия са Венцислав Младенов, Боян Боянов, Кирил Трифонов и Жоро Радоев. Всички са от  различни партии и всеки един от тях се е доказал със своята компетентност. Никога при разглеждането на даден въпрос никой не е влагал политически мотиви. Разбира се, често сме имали спорове и се е стигало да вземаме решения чрез гласуване, но нали в това именно е същността на демокрацията.
– Наскоро възникна проблем с фирмите-превозвачи и спешно бе намерено решение. Какво бихте променили в транспортната схема?
– Общината беше поставена в доста трудно положение при отказа на един от превозвачите да извършва услугата, а в същото време от друг основен превозвач пристигаха непрекъснато оплаквания,че не извършва услугата по съответния график. При решаването на тези проблеми основна заслуга имаше бързата и адекватна намеса  на кмета на общината Емил Атанасов.
По отношение на транспортната схема от тази година се развързват малко ръцете на Общините, тъй като вече те самите ще провеждат конкурсите за превозвачи, като преди това според мен трябва да има широко обществено обсъждане относно изготвянето на самата транспортна схема.
– Вие бяхте единствен представител на ОбС на общественото обсъждане на бюджета на Общината. Запознат сте с проекта, който ще се разглежда на следващата сесия. Според Вас това ли е оптималния бюджет и   какво бихте предложили или твърдо ще предложите да се промени?
– Финансовият министър Дянков  изпрати парче от постната пица и в нашата община. Бюджетът е с около 250 000 лева по-малък от миналогодишния. За пръв път от седем-осем години насам  някои от бюджетните заплати ще се дотират със собствени приходи на Общината, което е прецедент. Правителството в стремежа си да приеме по-рано републиканския бюджет /през месец август/ не направи добър разчет в доста сфери. Например в някои от детските градини са предвидени по-малък брой деца и там ще има недостиг на средства и Общината ще трябва да се намесва. Така предложеният бюджет на Общината е балансиран и реален.
Да ви призная очаквах по-голямо присъствие на общественото обсъждане от страна на местното население. Аз  отидох, за да чуя мнението на гражданите и след това да го предам в Общинския съвет и ако трябва да се направят някои промени. Обществото  трябва да осъзнае, че бюджетът е направен от данъците, които плаща  и че има основно право да решава за какво и как да се харчат неговите пари. А това може да стане именно като се прояви активност по време на такова обществено обсъждане.
Накрая искам да пожелая на всички жители на Общината да бъдат здрави и на изборите есента да ги води собствения им разум.