Група представители на бизнеса в хотелиерския и туристически сектор в общината бяха дошли на общественото обсъждане на проекта за бюджет 2011 с едно основно искане – туристическият данък, който ще плащат на Общината, да не бъде 2 лв. за нощувка, както се предвижда за категорията, която е преобладаваща за този род обекти в общината. Надя Божилова  прочете възражение,  отправено до председателя на ОбС и кмета относно предложението за определяне на размера на туристическия данък. С него те изразяват категорично несъгласие със ставките, предвидени от общинската администрация.

Надя Божилова прочете възражение, отправено до председателя на ОбС и кмета относно предложението за определяне на размера на туристическия данък.

– Промените в Закона за местни данъци и такси – каза тя – дават право на ОбС да определя размера на данъка в границите от 0,20 до 3 лв. за всяка нощувка съобразно населеното място и категорията за настаняване. Огромно недоумение буди решението да предвидите максималния размер за такава малка община като нашата. Това е недомислие, насочено към развитието на региона като туристически привлекателно място.
Тя съобщи че най-високата такса в момента – 2лв. е в община Варна. Посочи като добър пример за това как една малка община може да работи в името на местния просперитет  Тетевен, където предложението е  по категории от 0,20 до 0,50 лв. Предложението на  вносителите на възражението е данъкът в община Своге да бъде  от 0,20 до 0,50 лв. за нощувка.
– Ако данъкът при нас е 2 лв. за 2 звезди за нощувка, ние трябва да платим 1 700 лв. за година за 8 легла, а в община Враца, където се намира национален парк „Врачански балкан” е 30 ст. на вечер.Ще ги плащат нашите гости. На как ще бъдем конкурентни, как да привлечем инвестиции и туристи, които ще оставят парите си  тук, в общината?
Думите на г-жа Божилова бяха подкрепени от Петър Ненков, който припомни, че неговата фирма дава хляб на 19 човека в Осеновлак, че спонсорира самодейността и училището в селото, подпомага поддръжката на пътищата.
Двамата благодариха за  досегашното добро отношение на кмета към развитието на туризма в района и изразиха надежда, че предложението ще се вземе предвид при окончателното приемане на бюджет 2011.