На 14 март бе направена първата копка на новия водопровод в кв. Козарника. „Досега сме осигурили част от средствата – 357 хил. лв. – каза при откриването инж. Валентин Михайлов – заместник-кмет на общината, който даде старт на строителството като разби бутилка шампанско в земекопната машина. – Надявам се обектът, който ще бъде на стойност 2,5 мн. лв., да се дофинансира. Изпратили сме писмо до Министерството на регионалното развитие. Подписани са договори със строителния надзор, с проектант, с авторски надзор. Ще бъде изградена и една КИС-система за контрол на самото съоръжение. Надявам се обектът да бъде завършен в срок и качествено” – завърши той като пожела успех на строителите и призова за стриктен контрол от страна на специалистите в общинската администрация.
Резервоарът ще се състои от две камери по 1250 кубика, заедно с техническо помещение за обеззаразяване на водата. Обектът включва и подмяна на довеждащите и отвеждащи връзки от главния водопровод към резервоара и ремонт на пътя в този участък. Строително-монтажните работи ще се изпълняват от сдружение „Интеа груп” ДЗЗД на фирмите „Индизайн груп” ЕООД и „Гарант-90 – Цонев и сие” ООД.
Жителите на Своге очакват от години реализацията на този проект. А Димитрина, която пасеше козата си наблизо, изрази мнението на своите съкварталци: „Доволни сме. Най-после ще се реши проблемът с водата за целия град. Каквото се направи – все е добре. Стига да има пари да се направи”.