Община Своге кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика и успя да осигури средства в размер на 282 хил. лв. за заплати на домашните помощници и личните асистенти за 2018 г. От миналата година, когато започна изпълнението на проект „Независим живот”, те не са прекъсвали работа. Потребителите по този проект останаха същите, като броят им м. г. бе общо 146, а техните домашни помощници – 70. Тази година получихме малко увеличение на средствата и назначихме още 13 домашни помощници, които вече се грижат за над 20 нови потребители.
Този проект, освен че осигурява грижа за хора с увреждания и в неравностойно положение, дава възможност и за реализацията на голям брой трайно безработни хора. Като домашни помощници работят от 20 до 60-годишни.
Наскоро имахме случай с жена от Лакатник, чиито роднини не желаели да се грижат за нея, а имаше опасност от измръзване и търсехме домашен помощник за нея. Настанихме я в болница, където я лекуваха 10 дни. Дирекция „Социално подпомагане” издири близките й и са я закарали у тях. Тя не е социално слаба, има добра пенсия и имоти, но не може да се грижи за себе си. И ако не я бяхме посетили и настанили за лечение, вероятно щеше да си отиде. И една друга жена открихме да спи на улицата и я настанихме във временен център за настаняване в столицата.
В стратегията на Общината е заложено да бъдат разкрити нови видове резидентни услуги. Това включва разкриване на центрове за хора с психични разстройства и център за социална рехабилитация и интеграция. Предстои да подготвим всичко документално. Това ще са най-новите социални услуги, които се надявам догодина да бъдат осъществени.
Във връзка с националния план за деинституциализация предстои домът за жени с ментална разстройства в Гара Лакатник да бъде закрит през 2021 г., защото битовите условия там не отговарят на изискванията. На среща в социалното министерство се предложиха 10 такива домове, сред които и нашия, да бъдат затворени. Те до момента имат голям капацитет, а в новия вариант в отделни къщички ще бъдат настанени по 15 болни, за да се чувстват като в домашна среда.
Решавайки да създадем тези нови центрове, Министерството на труда и социалната политика ни включва в специална карта за този вид услуги. На среща с МРРБ е предложено желаещите общини да бъдат включени по оперативната програма „Региони в растеж” и да кандидатстват за средства за изграждането на тези центрове. В нашата община ще бъдат построени три такива къщички за 45 човека от сегашната институция в Лакатник. Останалите ще бъдат разпределени в други общини. Тези центрове ще бъдат на територията на Гара Лакатник. Идеята е и обслужващият персонал, който е предимно от този район, да запази работните си места. Освен това той е добре запознат със спецификата на обслужване на този вид пациенти, а ако се назначат нови служители, те трябва допълнително да се обучават.
Центърът за социална рехабилитация и интеграция ще обслужва нуждаещите се от цялата община, както в момента е Центърът за обществена подкрепа. След като навършат 18 г. обаче децата не могат да посещават този център, защото са пълнолетни, а имат нужда от рехабилитация и социална интеграция. Техните родители изявиха желание да се направи нещо в тази посока. Мислим този център да бъде близо до града, за да е удобно пътуването до него. В Своге няма такъв терен.
Потвърдихме нашето участие и по предварително изготвените от МРРБ насоки ще подготвим проектите, за да кандидатстваме. Надявам се да бъдем одобрени до края на годината и в началото на 2019 г. строителството да започне.

*Резидентни услуги са тип социални услуги с място или възможности за настаняване.