Отидохме в Церово с една радостна вест – в бюджета за 2018 г. са предвидени 90 хил. лв. за реконструкция на площада, проектиране на улица в кв. Гламек за 5 хил. лв. ,както и 15 хил. лв. за ремонт на училището. Отделно при публичното обсъждане на проекта за бюджет инж. Валентин Михайлов – зам. -кмет на общината, каза: „Има два проекта, които почти 100% ще бъдат финансирани – водните цикли на селата Церово и Искрец, които са в рамките на 5, 5 млн. лева и реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 3 села – Церово, Вл. Тричков и Искрец – по 2 големи улици и 6 улици в Своге”.
И най-големият скептик ще каже, че това е доста

ГОЛЯМО ПО ОБЕМ
СТРОИТЕЛСТВО

А кметът на селото Петър Петков направи следния коментар: ”Адмирации за тази програма, дано се случи. Площад, воден цикъл… за едно населено място като Церово това ще е безупречно. И ако се направи за една година ще е чудесно. Въпросът е селото да не се забрави, след като това се случи и после 10 години да не се случва нищо друго. Защото действително има и такива моменти”.
Той е ходил и в други населени места, за да види как изглеждат площадите, какъв материал е използван за настилката. „В едно съм убеден – ще е кощунство да се подмени плоча с асфалт или „гол” бетон. Моето виждане беше да се запази шадравана и в проекта това е предвидено. А площадката отпред да се използва за сцена, където да се изявяват самодейните състави на читалището, което работи добре. Много сме доволни с танцьорите от ръководителката им Лина Димитрова”.
В предложението за включване в строителната програма на Общината г-н Петков е подал общо 12 обекта, но основен приоритет за него е закупуването на терен за гробищен парк. По възможност той да е в съседство със съществуващия, чиито капацитет е изчерпан 100%.
Една кратка статистика – през м. г. са починали 43 човека и са се родили само 7 деца. За първия месец на 2018-та четирима вече са напуснали този свят. Освен церовци, тук се погребват хора и от Желен, Зимевица и Заноге, които вече са станали жители на селото. Една негова идея е

ТЕРЕНЪТ В М. „ЦЕРОВИ ЛИВАДИ” ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ГРОБИЩЕН ПАРК.

Известен още като „Разсадника”, той е огромен, може да се парцелира за няколко селища – Гара Бов, Церово, Желен и Своге, в чиито гробищни паркове отдавна няма свободни места.
Кметът е загрижен и за решаването на един друг проблем – за самотните хора, които се нуждаят от ежедневни грижи. В селото живеят две жени, изоставени от своите деца. Той вече е имал такъв случай в мах. Орничето преди време, за който е сезирал прокуратура, социалните служби. През пролетта намерили само бастуна – самотната жена била изядена от кучета. Затова сега той търси трайно решение за последните два случая. Едната жена е след инсулт, придвижва се с помощно средство, но получава храна от „Социален патронаж”. Другата е с психически отклонения и през миналата зима е прекарала известно време в дома за жени с ментални увреждания в Лакатник. Той ги посещава, обгрижва ги с каквото може, но си трябва компетентна помощ.
Добре би било според него

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ДА ИМА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР

за приютяване на изпаднали в беда хора или хоспис, където да се настаняват изоставени или без близки хора в неравностойно положение . Кметовете на селата не могат да направят много за тях, защото не разполагат със средства, затова той търси съдействието на социалните служби.
В предложенията на г-н Петков освен улици и водопроводи има и предложения, касаещи децата. Само в училището те са 73, отделно е детската градина. Затова той предлага да бъде отчужден терен за детска площадка в кв. Селнината, а в центъра -на терен – общинска собственост зад читалището, също да се изгради многофункционална детска площадка.
А жителите на Церово, с които разговаряхме, очакват с нетърпение пролетта, за да започне предвиденото строителство.