На 8 януари се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет, 2018. Анелия Стоянова – директор на дирекция ”Финансово-стопански дейности” в Община Своге, представи неговите параметри и акцентира върху по-значимите пера в него, като в изложението си направи сравнение с изпълнението през 2017 г. Заместник-кметът инж. Валентин Михайлов се спря подробно на заложените обекти в поименния списък и средствата за тяхното строителство и отговори на зададените въпроси.
Граждани от с. Вл. Тричков настояха за кардинално решаване на проблема с водата в селото, като дадоха предложение то да се включи във водопровода на Нови Искър.
Инж. Михайлов отговори, че Община Своге е потърсила такава възможност, но това не може да стане в следващите 3-4 години, ако изобщо се получи разрешение от фирма „Софийска вода” и държавните институции. Той разказа за свършеното през това лято там, свързано с увеличаването на питейната вода, както и за заложените ремонтни дейности в новия поименен списък.
Той подчерта, че водоснабдяването е задача номер едно на ВиК, както електроснабдяването – на съответните фирми. Що се касае до контрола на водоползването, каза, че общината не е контролен орган, тя помага със средства и материали, прави ремонти, но основно задачата е на специализираните дружества. Кметовете по села имат право да налагат глоби от 50 до 300 лв. на некоректните ползватели на водата.
А на повдигнатия въпрос за автобусния транспорт до столицата зам. -кметът отговори, че не общинския, а софийския превозвач е намалил броя на курсовете. Нито един от курсовете Своге – София не е отменен.
Отец Росен Андонов потърси съдействие от Общината за изграждането и ремонта на храмове и изучаване на религия в училищата. В тази връзка стана въпрос и за гробищните паркове – част от тях са в лошо състояние или се нуждаят от разширяване, което предполага да се предвидят средства за това в бюджета.
Своето мнение по бюджета сподели и председателят на Общинския съвет Красимир Петков. Той подчерта, че всеки може да постави проблемите пред съветниците, но не могат да се очакват чудеса, когато ръцете им са вързани от закони, които не те приемат на практика. Общинският съвет съобразява наредбите с държавата, опитва се да проявява творчество. Г-н Петков също изрази удовлетворение от по – големия бюджет, който ще даде възможност за успешно развитие на общината през 2018 г.