Инж. Валентин Михайлов – заместник-кмет на общината:
Радващо е, че бюджетът ще надхвърли 17 млн. лева, което означава, че ще разполагаме с повече средства и за строителство в общината. Два обекта бяха финансирани целево през м. г. и през 2018-та ще бъдат завършени – това се пътят за спирка Орлин – в рамките на 450 хил. лв. и улици в кв. Дренов – за 500 хил. лв. Започва строежът на резервоар в кв. Козарника за 2 млн. и 600 хил. лв., като от тях засега се преведени 357 хил. Останалото дофинансиране се очаква през настоящата година. Той ще даде възможност да има резерв около 2 500 кубика вода, която ще се пречиства.
Отделно има два проекта, които почти 100 процента ще бъдат финансирани –водните цикли на селата Церово и Искрец, които са в рамките на 5, 5 млн. лв. и реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 3 села – Церово, Вл. Тричков и Искрец – по 2 големи улици и 6 улици в Своге.
За болницата е предвидена субсидия от около 300 хил. лв. С нея ще помогнем за саниране на сградата, за купуване на рентгенов апарат, за реконструкция и подмяна на отоплението. С това ще завършим изцяло подмяната на котлите в обществените сгради – детски градини, училища, общински сгради. Целта е да спестим от бюджета пари, свързани с отоплението и евентуално да ги насочим там, където има нужда.
През последните две години успяхме да подобрим значително общинските сгради по селата, останаха още малко, които през т. г. ще бъдат реконструирани. Направихме няколко спортни площадки – в Лакатник, Вл. Тричков, в Миланово е почти готова, предвидили сме и в Реброво, Томпсън, Свидня. Не сме забравили и читалищата по селата. Заложили сме средства за ремонт на покрива на читалището в Своге. Предстои изграждане на нова детска градина в с. Томпсън, както и ремонти на средищните училища в общината.
Заделили сме много средства за подмяна на част от водопреносната мрежа, почистване на водохващанията, проверка и ремонт на резервоари в селата. Опитали сме се предложенията на кметовете на селата да бъдат максимално обхванати в поименния списък и желанието ни е във всяко населено място да направим повече.
Предстои решаването на един проблем, свързан с паркирането в Своге чрез оформянето на синя зона. На дневен ред е и подобряването на спортната база, като сме предвидили и ремонт на спортната зала в СУ „Иван Вазов”.
В момента използваме всички възможни варианти да се финансира моста над р. Искър, което ще даде възможност за построяване на дига и проектиране на парка на Своге. Трябва да започнем укрепване на свлачището в кв. Старо село, средствата са 6 млн. и 900 хил. лв. В момента текат предпроектните проучвания. Надяваме се в следващите две години този голям квартал на Своге да се укрепи, да се подменят дренажите и водопровода. Не говорим за улиците, защото преди да се извършат тези укрепителни мероприятия те няма да се ремонтират.
За мен е много важно да продължим тенденцията и да заложим пари, свързани с проектиране. Да направим ефективни проекти, с които да кандидатстваме и да печелим средства по европейските програми. Според мен това е единственият начин да докараме „свежи” пари и да решим основните проблеми на община Своге.
Нашият принцип е всеки лев да бъде похарчен ефективно – т. е. да има логика в това, което правим, то да се вижда от хората и след година – две да има ефект.