Краят на годината не е само повод за равносметка за постигнатото, а и поглед напред. И колкото по-ясен, конкретен и категоричен е той, толкова  по-сигурно е, че ще бъде направена успешна крачка. Намерения, амбиции, програми, финансова обезпеченост, ясна визия за  2018 г. – това бе тема на разговора ни с инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – заместник-кмет на общината. Ето как вижда той  строителството в общината в следващите 12 месеца:

– Две са основните неща в последните 10 години, за които говоря и които са обект на внимание – екологията – опазване на въздуха и изпълнението на проекти за зелени площи и  питейната вода. И ако досега във времето  сме говорили за това дали има или няма вода,  сега основното, върху което искам да акцентирам, е качеството на водата. Време е това да се реализира . В момента сме в напреднали преговори  с Министерството на регионалното развитие за осигуряване на финансиране за

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГОЛЕМИЯ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР В КВ. КОЗАРНИКА

Идеята е водата, която идва по магистралния водопровод от Искрец в продължение на11 км., първо да се съхрани, да имаме резерв и второ – да се пречисти по възможност най-добре преди да влезе във водопровода на града и селищните образувания около него, които ползват водохващането „Пещта”. Така че в момента предстои сключване на договор и това ще бъде един от основните проекти през 2018 г. Средствата ще са изцяло безвъзмездни, а стойността е над 2, 6 млн. лева. Направихме срещи с министъра на регионалното развитие, успяхме да го убедим, че това е изключително важен въпрос за община Своге и започва поетапно финансиране.
През следващата година ще започнат и много други проекти, които успяхме да подготвим и финализираме през 2017 г. Това са двата проекта от Държавен фонд „Земеделие” – воден цикъл на Церово и воден цикъл на Искрец с цялостна подмяна на водопроводната система. Стойността е около 5, 5 млн. лева. Успоредно с този проект ще върви и един друг, свързан с

ИЗГРАЖДАНЕТО НА 12 УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

– в селата Церово, Искрец, Вл. Тричков и в градската част на Своге. Ще припомня и проекта за спирка „Орлин”. В момента  се насипва, прави се подготовка за асфалтиране на 1, 5 км от пътя за квартала. В това ще се вложат около 450 хил. лв.
По наше настояване във връзка с окончателното завършване инфраструктурата на кв. Дренов бе одобрен и проект за 500 хил. лв. за изграждане на улици там.  Предстои в началото на следващата година да се проектира и да се започне строителство.
С пълна сила върви работата и по проект за

УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕТО В КВ. СТАРО СЕЛО

В момента се прави сондиране, имаме сключен договор за предпроектно проучване. До м. май 2018 г. трябва да вкараме работен проект в МОСВ. По тази програма ние сме директен бенефициент. Проектът  включва подмяна на водопровода, на дренажите, укрепване на пътя, скатовете и на къщите, където може. Целият този квартал веднъж завинаги да бъде стабилизиран, защото опасенията във връзка с третокласния път Своге – Искрец – Бучин проход са сериозни. Това е изключително важен проект.
В момента подготвяме и количествено-стойностните сметки и сме поискали допълнително финансиране за свлачищата по четвъртокласния път в Лесков дол и Батулия.
Понеже през годините говорехме за зелени площи, паркове и градини,

ПРЕДСТОИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПАРК

в посока кв. Бобковица. Говорим за няколко проекта, свързани помежду си –  за моста над р. Искър, за дигата, която ще запази квартала и ще даде възможност да се изгради такъв парк. Според мен това е изключително важна и полезна инвестиционна политика през 2018 г. Над 25 млн. лева ще бъдат постъпленията и започването на тези проекти. Така че ни предстои сериозна работа. В тази връзка искам да благодаря на администрацията и на  Общинския съвет за това, че ни подкрепиха във всички  усилия по подготовката, съгласуването и реализирането им.

БЮДЖЕТ ОТ 10 МЛН. ЛЕВА И ИНВЕСТИЦИИ В ПОСОКА 25 МЛН. ОЗНАЧАВАТ, ЧЕ ГРАДЪТ СЕ РАЗВИВА

Ще спомена също, че сключихме договор и възложихме на фирма изработването на  общоустройствения план на Своге. Имаме желание и амбиция това да бъде един добър общоустройствен план и да дадем шанс на града да се развива във всички възможни посоки, на бизнеса – да намери своето място и по този начин всеки в своето поле да даде тласък за развитието на община Своге. Така че 2018 г. бих я определил като началото на големите проекти.
Разбира се, няма да спрем до тук. Имаме и два изключително важни проекта по отношение на екологията, свързани с компостиращата инсталация и рекултивацията на старото сметище, които се надявам през 2018 г. да намерят място за финансиране.  Започна и ремонтът на единствения подлез в града и искам да помоля гражданите за малко търпение. Няма как да стане в рамките на няколко дни. Ще се направи изцяло подмяна на настилката, на стените и на осветлението. Идеята е да стане един съвременен подлез. Надявам се до април – май това да се осъществи.
И до допълня още един важен проект – физкултурния салон в средното училище. Трябва да има разширение на залата, необходима е сериозна реконструкция, подмяна на отоплението и осветлението. Предстои да намерим възможности за финансиране по различни програми или директно, целево от Министерството на финансите.
2017 г. беше изключително трудна, но за мен по-важно е какво предстои. А през 2018 г. предстоят изключително важни структурни промени, проекти, които ще дадат нов облик на община Своге.
Накрая искам да пожелая весели коледни и новогодишни празници, много здраве и успехи на всички!