В началото на 2017 г. РУ МВР-Своге и община Своге подписаха работна карта за разрешаване на въпроса, касаещ сигурността на гражданите посещаващи местната забележителност „ Соколов камък” в гр. Своге. Там липсата на обезопасително съоръжение създаваше сериозна опасност за падане от голяма височина .
Посочената опасност вече е елиминирана, като мястото е обезопасено с метална конструкция и създава условия за безопасно посещение от граждани.