През този месец Общината направи значителна стъпка към промяна на организацията на специфичната дейност на гробищния парк. За това разказаха Венцислав Младенов и Николай Иванов – специалисти в администрацията. От 1 октомври е назначен човек, който ще отговаря за определянето на гробните места и ще се грижи за реда, чистотата и спазването на обществения ред на тази територия. ”От тук – нататък ще се спазват всички правила по Наредбата на Общината, касаещи погребенията на починали граждани – каза г-н Младенов. – Работата на свещениците ще бъде да провеждат църковния ритуал. Всичко останало ще е грижа на отговорничката Диана Вутова”.
Едновременно с това започна реконструкцията на гробищния парк, с което ще се промени коренно неговият облик. В новата му част местата са парцелирани и алеите са оформени. Сега вече са направени и се правят бетонни алеи и между отделните сектори и в по-старата част на гробището. В деня на нашето посещение тази дейност продължаваше, а бригада от „Искър 2000”и работниците от програмата за временна заетост изрязваха храсти и някои дървета, които са опасни или пречат, косяха тревата и почистваха местата. Сменя се дограмата на двете сгради. Ще се направи и стабилна врата на парка, която ще се заключва и с кола тук ще може да се влиза в определени дни и при  конкретни поводи.
Новата организация е провокирана от многобройните оплаквания на близки на починалите, че тук няма добър ред. Много от нашите съграждани не полагат грижи за гробните места на своите починали сродници или го правят 2-3 пъти в годината преди Задушница. Много често край новите гробни места досега се валяха съборени стари паметници. А по време на посещенията там в дните, отредени от християнската религия, често можеше да се види как близките са изхвърлили боклука от почистването  върху съседния гроб, вместо да го отнесат в контейнера на входа.
От години е ясно, че в гробищния парк вече трудно се намират нови места. Лошото е, че има и свогенци, които не помнят или не ги интересува къде са били гробовете на техните баби и дядовци и настояват за всеки пореден техен починал да се отреди ново място. С огледа, който ще се направи и разговор с тези хора трябва да се установят фамилните места, където ще се полагат съгласно изискванията техните следващи починали. Така ще се освободят около 150 -200 места, което ще облекчи в максимална степен и без това достигналия краен предел капацитет на гробищния парк.
А ето и мнението на отговорничката Диана Вутова (на снимката горе) „В гробищния парк са наши близки хора и ние, техните деца и внуци, би трябвало да почитаме паметта им с по-голяма отговорност, всички заедно да се грижим за това място.”
На 5 ноември е Архангеловата задушница. Много хора ще отидат в гробищния парк, за да почетат паметта на своите мъртви сродници, да запалят свещичка и да си спомнят за тях и за преходността на живота. Направеното от общинската администрация тук не може да не бъде забелязано. А по-важното, в което ни увериха нашите събеседници, е, че това няма да е просто поредна акция, а трайна практика.