От много години в Своге се говори за създаването на музей. Съществуващата преди години музейна сбирка, част от която се е запазила и до днес, е преди всичко плод на краеведство. Досега цялостна научна разработка за общината не е правена. През м. юни по идея на читалище „Градище 1907” и ХТК „Полет” е поставено едно добро начало в тази посока. Проведена е първа краеведческа среща, на която е взето решение не просто да се възстанови музейната сбирка, а да се работи за разкриването на музей в гр. Своге като самостоятелна институция.
На 18 октомври се проведе втората по рода си среща. Програмен проект за създаване на исторически музей, включващ и правилник за устройството и дейността на бъдещия музей, бе предложен от проф. Драгомир Лалчев. Предвижда се най-важната основна дейност да бъде опазване и представяне на движими и недвижими културни дейности, свързани с историческите периоди на обществено развитие на Свогенската община – праистория, античност, средновековие, османско владичество и национално-освободително движение, цялостното богатство и разнообразие на българската  и материална и духовна култура, застъпена в селищното развитие на Искърския пролом.

проф. Драгомир Лалчев

Преди да започне обсъждане по темата Красимира Лука, която е археолог, направи мултимедийна презентация за църквите, оброците, крепостите, тракийските могили и старите селища на нашата територия, както и за направените през лятото разкопки на античната крепост край Батулия. ”Фактът, че тук няма музей е странен – каза тя. – Администрацията трябва да се грижи за културните паметници на своята територия. В момента се развива много амбициозна програма на Общината, свързана с туризма и ще стане така, че идващите тук хора ще посещават и неподдържани обекти. А във връзка с евентуалните приходи това е чисто практична стъпка, която би трябвало да се осъществи. Хубаво е това, че общинското ръководство подкрепя идеята за създаване на музей”.
Тя вече втора година работи по темата „Културно наследство” с идеята да бъдат привлечени туристи в общината и да има какво да им се покаже. Но за тази цел то трябва да бъде изследвано, информацията да се събере на едно място и това всъщност е направено в разкрития специализиран сайт – heritage.svoge.bg, на който могат да се намерят материали, свързана с историята на общината от праисторическата епоха и античността до днес.
Проф. Лалчев представи обстойно проекта за музея. Първоначалната му задача е била изследване на топонимите в общината, но в хода на работата са решили с Красимира Лука да обединят усилията си и така се е стигнало до по-мащабната идея за музея.  „Засега сме двама – сподели той, – но трябва да се комплектова екип от различни специалисти и да създадем един интердисциплинарен, научно-изследователски проект, с който да кандидатстваме за финансиране в Министерството на културата, защото не би могло да се разчита само на финансиране от Общината. Надявам се, че ще имаме повече средства за теренна изследователка работа, тъй като музей се създава със събран инвентар. Интердисциплинарният проект ще бъде на тема „Проучване и опазване на културно-историческото наследство на община Своге с прилежащите села в Искърския пролом”.
Той подчерта, че помощници в тази дейност ще бъдат местните жители и цитира някои по-активни от тях – Димитър Савов, Видин Илиев, Тодор Стоилов и др, които дават координатите за бъдещите проучвания за всяко отделно село. Разчита се и на учителите и учениците.
В последвалата дискусия бяха потърсени най-ефективните начини как обществеността и специалистите от общината да помогнат за осъществяването на разяснителната и събирателската дейност, за да се постигне амбициозната задача. Прие се идеята да се направи подписка и се внесе от инициативния комитет предложение до кмета и Общинския съвет, свързано първо с възстановяването на музейната сбирка и след това – с разкриването на исторически музей в града.