– Г-жо Копринджийска, утре се открива новата учебна година. Готови ли са училищата в общината да приемат своите възпитаници? До последния ден течаха ремонти…Какви средства е вложила т. г. Общината и какво по-конкретно е направено ?
– Всички училища и детски градини на територията на община Своге са готови да отворят врати след дългата лятна ваканция и да посрещнат деца и ученици. По –крупни ремонти се извършиха в НУ „Д-р Петър Берон“ кв. Дренов, ОУ „Св. Иван Рилски“ – с. Искрец,  ОУ „Д-р Петър Берон“ – с.  Реброво, ОУ „Васил Левски“ – с. Церово, детските градини в Гара Бов, кв. Дренов и „Калина Малина“в Своге. Ремонтните дейности са на стойност около 120 хил. лв. и включват покриви, кухни, саниране, отоплителни инсталации, спортни площадки и др.
– На последната сесия съветниците приеха предложението за определяне броя на паралелките и броя на учениците в паралелките от първи до 12-ти клас в училищата в общината за учебната 2017/2018 г. Какво е различното и има ли основание за песимизъм по отношение бъдещето на някои училища?
– Тази година за пръв път Общинският съвет гласува изключително малки и слети, и самостоятелни паралелки. Най-уязвими са ОУ „Отец Паисий“- с. Свидня – 19 ученици, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Гара Бов с 25 ученици, ОУ „Елин Пелин“ – с. Владо Тричков – 25 ученици.
Общинското ръководство поема ангажимент за осигуряване на допълнителни средства на тези и на всички останали училища и детски градини, извън определените по единни разходни стандарти за обезпечаване на учебния процес през учебната 2017/2018 година.
– Проведоха се срещи в някои училища, където учениците са на границата на „санитарния минимум”. Какъв е ефектът от тях?
– В началото на месец юли се проведоха срещи на общинското ръководство и членовете на комисията по образование към ОбС с родители, учители и обществеността в Свидня, Гара Бов. Целта беше да се набележат мерки за  връщане на децата, които излизат от селата и продължават обучението си в други училища в общината, а и извън нея. Директорите дадоха обещание да направят и други срещи с родители, за да се предотврати миграцията на учениците.
– Какво е личното Ви мнение като ресорен заместник-кмет за качеството на преподаване и за подготовката на учителите в селата? Не е тайна, че някои родители предпочитат да водят децата си  в училищата в града с надеждата, че тук ще получат повече знания. Прави ли са и доколко?
– Във всички села от общината броят на учениците намалява, а това е предпоставка за сливане на класове. Родителите се плашат от слетите класове, но това не значи, че качеството на образование е по-ниско. Учителите, които преподават там, притежават нужната квалификация и учениците успешно овладяват знанията.
– В свое интервю пред БТВ вицепремиерът Томислав Дончев каза, че цялата държава трябва да се ангажира с връщането в училище на децата, които не посещават учебните занятия. Каква е ситуацията в нашия град и селата? Има ли много отпаднали ученици и какво прави общинската администрация по този въпрос?
– С решение на МС от юли се разработва механизъм за съвместна дейност на институциите по обхващане и  задържане на децата и учениците в образователната система. В този механизъм са изградени екипи на обхват в 5  района от община Своге. Включени са  представители на РУО – София област, Община Своге, МКБППМН, отдел „Закрила на детето“, детска педагогическа стая, РПУ- Своге и учители от всички училища и детски градини. Като краен резултат от съвместните действия се очаква да има все по-малко безпричинни отсъствия и по-малко отпаднали от училище.
– Ще има ли проблеми с кадрите през тази учебна година? В цялата страна учителите не достигат, а в по-голямата си част заетите са над средна възраст. Какво прави Общината за привличане на  млади специалисти в образованието, има ли предвидени някакви специални стимули на местно ниво?  Съобщиха по телевизията за село, което осигурява безплатен апартамент например…
– Всички училища и детски градини започват с пълна кадрова обезпеченост, но на много места по селата остават да работят пенсионери поради липса на млади учители.
– Обещано бе да се увеличат заплатите на педагогическия персонал. Това означава ли, че делегираните бюджети ще са по-големи или това ще стане /ако стане/ в рамките на сегашните бюджети?
– С постановление на МС от август се увеличават средствата за делегираните дейности в сектор „Образование“, считано от 1 септември. Това ще доведе до увеличение на учителските заплати с 15 %.
– В какво ще се насочи по-нататъшната работа на Общината  за издигане нивото на образованието на нашата територия и какво ще пожелаете на 15 септември  на учениците, учителите и родителите?
– За издигане нивото на образованието трябва всички да работим заедно и упорито, защото живеем във време на промени и трябва успешно да преодоляваме трудностите и в училище, и в живота.
Желая на всички учители и ученици  здраве и сила, упоритост и стремеж към необятните светове на познанието. Успешна нова учебна година!
Честит първи учебен ден!