– Г-н Иванов, въпросът за  участието на Община Своге в строителството и експлоатацията на ВЕЦ-овете по река Искър вълнува от години жителите на общината. Напоследък той многократно става повод и за дискусии и разногласия в Общинския съвет. Преди да отговорите на въпроса наистина ли дойде време разделно в дружеството „ВЕЦ СВОГЕ” и защо предлагате Общината да продаде своя дял от 10%  в него, бихте ли припомнили на нашите читатели как започна съдружието с италианската фирма?
– Проектът е изключително добър. Досега са изградени 5 централи и всеки може да ги види. Това беше първото публично-частно партньорство в България, финансирано от Европейската банка за развитие. Промяната в цените на произвежданата енергия, сътресенията от капиталовата криза в Италия, неосъщественият от Общината контрол / или по-скоро изгубен поради неправилни управленски решения/ доведе до днешния момент.
След като с общинските 10% не може да се влияе на развитието на компанията и това води до постоянни препирни с мажоритарните собственици и до задължения, според ръководството на общината и общинските съветници е време съдружието да се прекрати.
С прости думи – ако не продадем акциите, те ще ни бъдат иззети с повишаване на капитала на дружеството.
– Кога възникнаха първите проблеми, поставящи под въпрос по-нататъшното ни участие  като миноритарен акционер и защо? И защо, питат гражданите, през годините Общината не получи никакви дивиденти?
– Материята е доста сложна. Когато е гласувано преобразуване на „ВЕЦ СВОГЕ”  от дружество с ограничена отговорност /ООД/ в акционерно  дружество / АД/, тогава са дадени пълни права на мажоритарните собственици и ние с нашия дял сме изгубили всякакви възможности за влияние.
– От доста време Общината предлага да продаде дела си от 10%, /който е финансиран със заем от 1 млн. лв. от мажоритарния собственик – „БВП пауър България” и апорт на терени за 1, 8 млн. лв. /  поради опасност да го загуби. Стигна се и до съдебни дела. На какъв етап е развитието на взаимоотношенията между съсобствениците и кое предизвика отново размяна на реплики по време на поредното заседание на ОбС?
– Заведохме дело срещу увеличаването на капитала, но то е със спорен ефект. Не бих искал да коментирам всичко, защото все още продължават действия по предлагането на дяловете на Общината…
– Кое е най-доброто решение на проблема според Вас? Какво ще загуби и какво ще спечели Община Своге от последното Ви предложение, което бе обсъдено от съветниците на 26 юли? (на снимката горе) Тогава Вие заявихте в прав текст, че поемате лична отговорност за това…
– Това е шанс за нас и не трябва да го пропилеем, иначе може да загубим всичко.
– Сега, от дистанцията на времето, можете ли да кажете, че участието на Общината  в съвместната италиано-българска фирма е било грешка или е можело да се развие по друг начин?
– Не е грешка. Тази инвестиция е на наша територия и никой не може да я премести. След „развода по италиански” ще правим анализи. Но във всички случаи смятам, че такава инвестиция в Своге не е имало в новото време и се надявам, че отношенията ни с „ВЕЦ СВОГЕ” АД ще останат приятелски и тепърва те ще развиват своя потенциал.
– Как виждате развитието на общината в близко бъдеще и къде според Вас трябва да се насочат усилията? Каква е вероятността за навлизането на чужди инвестиции на територията ни и в каква област?
– Много трудни времена са! Вече година и половина се мъча да стабилизирам общината. Екипът работи на пълни обороти, но както и първия път, когато станах кмет, така и сега заварих много нерешени и забатачени проблеми. Мисля, че е въпрос на отделен разговор и анализ, който предлагам да направим около Нова година – тогава изтича половината от мандата ми.
Благодаря за въпросите и специални поздрави на всички наши жители. Благодаря и за изключителното съдействие от страна на общинските съветници, които се представят на ниво дори и в толкова сложни казуси!