Румяна Илиева – директор на ДГ „Александър Вутимски

Детската градина ”Александър Вутимски” посреща своята 30-годишнина с една особено значима придобивка, осигурена от Община Своге. За нея разказа Венцислав Младенов – главен специалист в дирекция „ПАО”:
– През 2016 г. започнахме поетапна подмяна на отоплителната инсталация в детското заведение. Монтиран бе нов котел на мястото на стария, който беше на нафта – най-скъпото гориво за отопление на обществена сграда. Сега вече се ползват пелети. Монтирахме и нова соларна инсталация и така затворихме енергоспестяващия цикъл.
През тази година досега сме подменили 50 чугунени радиатора с нови, модерни, за да се намали количеството на  използваната вода. По този начин се осигури една много сериозна икономия на средства. За нафта за един отоплителен сезон се даваха 47 хил. лв,  а сега го  приключихме с разходи за пелети за 12 хил. лв. Със соларната система за топла вода, към която включихме нов 300-литров бойлер, ползващ и ел. енергия, се спестява, а през слънчевите дни дори не се ползва ток. Системата е автоматизирана и много сигурна. За една година не сме имали дори и най-малка авария.
Сега с подмяната на радиаторите и намаляване количеството на водата ще се постигне  и голяма икономия на пелети.
Същото направихме и в детската градина в кв. Дренов, където Общината плащаше около 3 хил. лв на месец за ток, а сега разходите са средно около 150 лв. Тази година предстои да се монтира същата система „слънце – пелети” и в ЦДГ „Калина Малина”, с което напълно ще забравим за нафтата. Котелът от там, понеже е сравнително нов, ще бъде преместен в Дома за хора с ментални увреждания в Гара Лакатник.
Така че със собствени средства и доста консултации със специалисти Общината ще реализира една сериозна икономия от енергийни източници. От трите детски градини в града за един отоплителен сезон ще се спестят минимум 100 хил. лв.
И в по-малките детски градини от общината, които основно се отопляват с климатици, мислим да направим нещо по-съвременно, така че хем да е топло на децата, хем да се реализира икономия на средства.
А ето и мнението на Румяна Илиева – директор на ДГ „Александър Вутимски”:
– Нашата градина е първата, която премина от нафта на пелети. Имаше в началото страхове дали ще се осигури оптимална температура за децата, дали няма да се допусне замръзване, но мога да кажа, че се справихме.
Наистина разходите намаляха. Разликата в цените на двата вида гориво е очевидна. Освен това соларната инсталация осигурява достатъчно топла вода от едно място за всякъде. Преди това по етажите имаше електрически бойлери, а  този в кухнята беше на 30 г. и разходите за ел. енергия бяха големи. Преди две години се закупиха и съдомиялни машини, което спестява и разхода на топла вода.
Смяната на радиаторите бе изключително важна, за да се намали още повече разходът. Вместимостта на чугунените радиатори беше над един тон вода. Още есента с монтирането на новия котел (на снимката) част от излишните и с голям цолаж тръби бяха изрязани и заменени с по-малък, а с цялостната подмяна на радиаторите обемът ще спадне може би на една трета от предишния. Тя се осъществява от една фирма, която работи бързо и прецизно. Само за два почивни дни бяха сменени 29 радиатора, без да се налага спиране на работата на градината. Наложи се  само събиране на групите за един ден, за да се доизчистят помещенията.
Важно е да се знае, че субсидията, която получаваме по стандарти за децата от държавата, не би ни стигнала дори само за работните заплати и осигуровките на персонала. Цялата останала част  за издръжката на градината се осигурява от Общината.
Така енергийната ефективност в сградата се повиши многократно. Само един пример – в течение на 30-те години от откриването на детската градина са подменени едва 3 радиатора заради течове. Всички  имаха талашителни решетки за обезопасяване, които освен това нарушаваха топлообмена. Сега с модерните съоръжения и съвременна технология необходимият комфорт за децата се осигурява със значително по-малко средства.