Заседанието на Общинския съвет на 31 май   имаше  богат и интересен дневен ред. По част от предложенията имаше различни мнения, но в крайна сметка те бяха приети.
Един въпрос, който породи спорове, бе предложението за определяне на
 ГОДИШНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ
от общинския поземлен фонд, предназначени за отдаване под наем за срок от 5 г. Прието бе те да са от 25 до 30 лв. /дка, но според някои съветници и присъстващите на сесията земеделски стопани трябва да са по-ниски. В тази връзка кметът Емил Иванов призова стопаните да отиват на разговор по всички въпроси при него и подчерта, че трябва да има споделена печалба между тях и Общината, за да  се осигурят достатъчно средства за развитието на града и селата.
Обсъдени бяха и предложения за разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции, без да се променя общият размер на бюджета към 30. 04. 2017г. Приеха се годишните финансови отчети за 2016 г. на „МБАЛ Своге”ЕООД и „Спортист – Скала” ЕООД. Гласувано бе предложение относно срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз, броя на автомобилите и минималните и максимални цени за километър пробег.
Взети бяха решения  за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Сред тях   са   и няколко имота, към които обществеността проявява особен интерес.
 ПРЕКРАТЕНА Е ПРОДАЖБАТА НА ХИЖА „ПРОБОЙНИЦА”
и прилежащите й терени и бунгала  и съветниците дадоха съгласие тя да бъде включена в програмата за 2017 г., като предстои обявяването на нова процедура.
НОВО БЪДЕЩЕ ОЧАКВА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ В С. ТОМПСЪН
Гласувано бе  да се промени статута на сградата, която е общинска собственост, а как и за какво ще бъде използвана е въпрос на време. Променен   бе статутът и на имота в близост до бензиностанция „Лукойл”.
Предстои промяна и за
СГРАДАТА В БЛИЗОСТ ДО ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА,
чието предназначение години наред бе обект на всевъзможни интерпретации и от зевзеци, и от сериозни хора. Тя вече е общинска собственост и трябва да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план на града, което ще позволи да се мисли  и за нейното бъдеще.