Екипът от българска и сръбска страна, пряко ангажиран с осъществяването на проекта

На 1 юни  в нашия град бе направена официална презентация на проекта „Съвместно предотвратяване и ликвидиране на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина”. Той е най-значимата изява на сът- рудничеството между нашата и сръбската общини и е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС Interred –ИПП България – Сърбия. Водещ партньор е Своге. Общата стойност на проекта е 581 345,46 евро и трябва да се изпълни за 18 месеца – до 23. 05. 2018 г.
В церемонията по презентацията взеха участие д-р Саня Стаич – кмет на община Мерошина, (в средата на снимката вляво) Горан Микич – председател на общинския съвет, Йовица Илич – директор на комуналното предприятие и общински съветник и Небойша Стошич – шеф на  комисия в общината.
Инж. Валентин Михайлов – заместник-кмет на община Своге,  поздрави гостите  от Република Сърбия и даде старт на проекта. Той   пожела успех  на  ръководителя на проекта Емил Георгиев и координатора Нина Копринджийска – зам. -кмет на общината, за да се постигнат поставените цели и да се изведат двете общини на по-висок етап в развитието им.
След това г-н Георгиев  запозна присъстващите с трансграничния проект и очерта етапите в неговото изпълнение. Очакваният резултат е той да създаде ефективна система за споделяне на  ресурси и управление, която ще помогне за преодоляване на бъдещи рискове за околната среда.
Д-р Саня Стаич бе любезна да отговори на въпросите на в. „Своге7”:
– Г-жо Стаич, как оценявате досегашната съвместна работа по проекта с община Своге?
– Съвместната дейност между общините Мерошина и Своге е на завидно високо ниво. В подготвителния период е извършена голям обем работа. Ние имахме проблеми  в административния капацитет, които са изчистени и вече работим на пълни обороти за успешното приключване на проекта.
– Какви резултати очаквате от него за община Мерошина?
– Нашата община се намира в близост до Ниш в равнинната част, където минава река и при обилни валежи стават наводнения. Очакванията ми са да придобием специализирана техника, с която да правим превенция на тези наводнения, за да не се допускат материални щети и загуба на човешки живот.
– Какви са впечатленията Ви от община Своге? Приличат ли си по нещо с Мерошина?
– Харесва ми. Приличат си по това, че са планинско-равнинни. Освен това духът ни е един и същи.
– Бихте ли продължили трансграничното сътрудничество с нашата община като се изпълни този проект?
– Да, бихме работили съвместно и по други проекти.