Цвета Порязова

Само за няколко минути тук спряха пет коли. Хората слизаха, носейки съдове за вода, пълнеха ги от чешмата и си заминаваха. Едни от тях бяха Васил Вутов  и внукът му Радослав от Дренов, който напълниха десетината  многолитрови бутилки  и казаха, че в къщи пият и готвят само от водата в Езерище, защото е по-хубава дори от минералната. „Тази от искрецкия водопровод не става и за готвене – категоричен бе Васил. – Като я налееш вечерта и до сутринта е хванала коричка”. Софиянецът  Александър Генчев, който има вила тук, беше лаконичен „Водата в цяла България е на изчезване, а ние искаме да затваряме извор! Цялото село и половината от града пие от нея, ние също. И като си тръгна за София си наливам по няколко бутилки”.
Валентин Вутов от Своге също изрази тревогата си: „Пием само от тази вода. Не разбирам от геология, но  мисля, че това количество вода не може да „мъкне” такава огромна земна маса, каквото е свлачището. Трябва повече информация по този въпрос. Община Своге има сайт – да се качат документи, карти, всеки да се запознае, да се постави на обсъждане от населението… Да няма шушу – мушу,  един човек каза, на свако ми Петко зълвин син и т.н”.
Чешмата е направена преди повече от 50 години от братя Сандови. От Снежана Сандова разбрахме, че водата е изследвана многократно и има отлични качества. Тя е хваната от малко по-високо, прокарана е през иззидан от камъни тунел  под земята. Направени са  два каптажа, които и след толкова години са здрави, дебитът на водата е постоянен.
Всички, с които разговаряхме, /а и подписката от 384 жители на Своге, Церово, Желен го потвърди/ бяха притеснени, че може и да се лишат в близко бъдеще от тази чешма. Причината е, че имало идея да се кандидатства с проект по европейска програма за укрепване на свлачището в този район. Представителите на Общината, които дошли в махалата, казали, че една от първите стъпки за укрепването ще е да се хванат всички извори  и подпочвени води и да се отведат  в Искъра.
Свлачището е известно от отдавна. Преди няколко години се наложи да се изгради  край шосето  подпорна стена, защото имаше пропуквания. Живеещите тук обаче твърдят, че това свлачище е по-встрани от махалата им. Там са поставени и пилони и то се контролира. Специалистите, които са идвали преди години, са изразили мнение, че махалата е в периферията на свлачището и тук движение на пластовете няма.
Хората, с които разговаряхме, споделиха, че нямат нищо против укрепването, но чешмата трябва да остане. И желанието на всички е първо да дойдат  геолози, да се извършат нужните сондажи и изследвания и тогава да се реши какво точно трябва да се направи. Но при това безводие, при честите аварии на преносната мрежа в града и качеството на водата поради липсата на пречиствателна станция те смятат, че населението не  бива да бъде лишавано от   алтернативен водоизточник, какъвто е този в „Езерище”.