– Г-н Янакиев,  на телефона на вестник „Своге7“ се обадиха родители, притеснени от факта, че ще трябва да плащат по 50 лв. месечно за обяда на децата им, които са на целодневна организация на обучение. От въвеждането й досега пари за това не са им искани. Моля да внесете  повече яснота по този въпрос. В кой нормативен документ е фиксирана тази  сума и тя еднаква ли е  за цялата страна или се определя в отделните училища?
– Що се отнася до това има ли фиксирана сума, която да се събира във всяко училище, би трябвало да се каже, че така, както няма фиксирана цена на хляба, месото и зеленчуците, така не може да има фиксирана цена и тук.Тази сума зависи конкретно от цените на пазара. Ние не вземаме нищо по-различно от това, което предлага пазара. Още повече, че тук става дума за поевтиняване на храната.
В продължение на две години училището на добра воля, от собствения си делегиран бюджет  е давало безплатна храна на учениците, вместо само да я поевтинява. От януари, когато влязохме в проекта, вече бе поставен въпросът за поевтиняване на храната. Ние обаче продължихме да храним учениците безплатно с цел да не внасяме смут в системата на целодневната организация по средата на учебната година. Това доведе до по-голям разход на бюджета и сега се налага да искаме пари и от родителите.
– Тази сума не се ли поема от програмата за внедряване на целодневното обучение?
– Тези 50 лв. не са месечна такса. Ние много добре обяснихме на родителите, че когато има остатък от тези средства, той ще бъде прехвърлен за следващия месец. Има дни, когато купоните могат да бъдат по 1,80 лв,  в други – 1,50 или 2,20 лв. Тъй като родителите ще се занимават с тази работа, те ще следят във всеки момент какво става със средствата, които са внесли.
Родителските активи ще събират парите, те ще се внасят по сметката на училищното настоятелство и разплащането ще става от негово име. Така че пари през училището няма да минават. Нашата цел е не да събираме от хората пари, с които училището да си купува други работи, а те да отиват точно по предназначение. По същия начин се плаща и охраната на училището.
Средствата, които изразходваме по проект „Подобряване качествата на образованието  посредством въвеждането на целодневна организация”, се проверяват ежемесечно от Регионалния инспекторат,Министерството на образованието и от Евроинтеграцията. Всеки месец качваме всички разходни документи на сайта на проекта. Ако нещо не им харесва  те ни връщат документа. Така че контролът на средствата по проекта е абсолютен.
– Каква ще е стойността на   предложената храна и тя изцяло ли ще се заплаща от родителите или  само процент?
– Каква ще е стойността вече казах. Засега идеята е да се заплаща само процент от родителите, но твърд процент не може да се определи. По-скоро твърд процент  бихме определили за това, което ние да заплащаме. Но засега какъв е процентът не можем да кажем. Предстои ни откриването на нов стол. Ако досега не са калкулирани като разходи за храната ток, вода, персонал, сега вече щем не щем трябва да калкулираме и тях.
Идеята ни е колкото може да е по-ниска цената, за да може повече ученици да си позволяват да се хранят. И целта е  да се хранят и учениците от прогимназията и гимназията. Знаем, че високите цени не са по джоба на родителите, отблъскват столуващите и ние не сме заинтересовани от тази работа.
– Допустимо ли е по желание на някои от родителите техните деца да си носят храна или да се хранят в къщи и да не внасят тази сума?
– Вече идваха родители, които живеят близо до училището и искат да си вземат децата за обяд вкъщи и после да ги връщат. Ако се съобразят с разписанието на учебното време – нека да го направят. Но не можем да пускаме деца сами да се движат из града.
И друго нещо – ние работим по системата за здравословно хранене. Ако родителите преценят, че тяхната храна е по-здравословна от тази в училищния стол, могат да го направят, допустимо е.
– Има мнение /на родители с по-едри деца, предимно момчета/, че порциите, давани през м.г. са като за детска градина. Вероятно влияние е оказал и фактът, че се готви /засега/ в кухнята на ЦДГ „Калина Малина”. Факт е, че някои от децата след обяда, а и сутринта си купуват и някакви закуски, което допълнително ще повишава сумата за обяд поне до 80 лв. месечно. Кой и как, въз основа на какъв документ   определя количеството и вида на храната? Правени ли са контролни замервания и въобще проверки в тази посока?
– Ние работим по рецептурник, порционът е строго определен, проверявани сме два пъти м.г. от  компетентните органи, нямат забележки. Това, че има по-едри деца, на които им се яде повече, е отделен въпрос. Но то също е свързано със здравословното хранене. Това, че децата допълнително си купуват  от павилионите, не означава, че предлаганата в училището храна им е малко. При нас храната се приготвя съгласно наредбата – забранено е пърженото, чипсът, а те искат точно това да ядат.
–  Как ще се процедира, ако родителите са социално слаби и сумата от 50 лв. ще ги затрудни. Предвиждат ли се някакви помощи?
– Не сме безразлични към тази тема.  С училищното настоятелство обсъждаме как ще се процедира,  тъй като бюджетът на училището не позволява храненето. А и ние не можем да определим кой е социално слаб и кой не. Трябва да търсим някакъв начин, но на нас никой не ни предоставя допълнителни средства, за да компенсираме храната на тази категория ученици. Ако са 1-2-ма – проблемът е един, но ако са 20 -30 става много сложно.
–   Ще бъде ли постоянна тази сума или ще варира в зависимост от непрекъснатото покачване на цените на хранителните продукти?
– Ако продуктите станат с много високи цени, кой ще ги компенсира? Но можем да погледнем въпроса и така: един сандвич-джоб или една пица струват по 1,50 лв. Един купон за три ястия е от порядъка на 1,50 до 2 лв. Съизмеримо ли е?  Според мен е в полза на обедното хранене в стола. Друго – колкото повече стават столуващите, толкова повече ще пада цената на купона. Затова искаме да си имаме наш стол.
–  След като училището е общинско има ли отношение към този въпрос Община Своге и в какво се изразява то?
– Разговаряли сме, има интересни идеи, продължаваме да работим по тях  и ще видим какво ще стане.
– Тъй като тенденцията е на целодневна организация да преминат постепенно всички паралелки до VІІ кл. как ще се организира то във времето – като база, кадри, средства и т.н.
– Училището разполага с база, кадри лесно се назначават. Въпросът е средствата откъде ще дойдат. Защото ние не сме производствено  предприятие. Всичко зависи от това какво ще дойде по проект. Ние работим по много проекти, но не могат да се вкарват средства от един в друг проект и не можем да ги отклоним и на сантиметър.
– Какво ще кажете на родителите в заключение?
– Разговарях с много родители. Ще им кажа, че разбирам притеснението им. Бих желал обаче и те да ни влязат в положението. Защото ние, каквото можехме за тези две години, го направихме абсолютно на добра воля и безвъзмездно. Ще кажа, че продължаваме да работим по тази програма, не стоим на едно място, продължаваме да търсим средства и възможности. Но нашите желания са едно, действителността е по-тежка. Отворени сме за техните предложения, стига да са реални и реализируеми.

П.П.  Не зададохме още много въпроси, но търсим отговорите на поне  два:
Ако едно семейство има примерно  близнаци – първокласници и дете в трети клас, които са на целодневно обучение, ще  може ли да дава   150 лв. за техния обяд през месеца? И другият – дали някои родители при тази ситуация няма да предпочетат да откажат децата си от целодневната организация на обучение, ако това е допустимо?